Mindig van remény! Projektünk "A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével" című felhívás keretében a Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány, mint konzorciumvezető és a Szeged Alsóvárosi Ferences Plébánia, mint konzorciumi tag magvalósításában jön létre.

A Projekt címe: Mindig van remény! A projekt kezdete 2018. január 1. és 2020. december 31-én zárul. Az EFOP-1.3.717-2017-00181 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünk 44 901 568 Ft támogatást nyert el, a támogatás mértéke 100%-ban vissza nem térítendő támogatás. xxx

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AKADÁLYMENTES OLDAL
http://szeged-pleb.ofm.hu/

HITOKTATÁS

Plébániai hitoktatás

Els?áldozásra felkészítés: hétf?nként  16.15 órától 17.45 óráig 3. osztályosok számára

Cinke kórusunkba: várjuk 7-18 éves korig lányok jelentkezését, akik szeretnének énekelni és közösségünkhöz tartozni. Találkozásunk id?pontja: péntekenként 16 - 17.45-ig ( 7-14 éves korig) 17-20 óráig ( 15-18 éves korig).

Ministránsok: várjuk 7-18 éves korig fiúk jelentkezését, akik szívesen segítkeznek a szentmisén az oltár körül és szeretnének közösségbe tartozni. Foglalkozásaink: péntekenként 16-17.30-ig ( 7-11 éves korig); 18-20 óráig ( 12-18 éves korig) 

Fels? tagozatos diákok jelentkezését várjuk hitoktatásra, id?pontja: péntek 16 órától. 

Bérmálkozásra  felkészít?: hétf?n 18.00-19.30-ig (9.-12. évfolyamosok részére)
                                               jelentkezni : 06-30-4155247 telefonszámon lehet
                                                  
Középiskolát elvégzettek csoportja:  érdekl?dni : plébánia irodáján lehet

Hitoktatás az óvodákban

 
 
Plébániánk munkatársai a következ? óvodákban végeznek hitoktatást:
 
Földm?ves utcai
 
Bem utcai
 
Vasút a gyerekekért alapítványi
 
Pick alapítványi
 
Zentai utcai
 
Újvidéki utcai
 
Koszorú utcai
 
 A hittan foglalkozások id?pontjáról az óvodában adnak felvilágosítást. A kicsiknek hetente 30 perces foglalkozásuk van, ahol a bibliai történetekkel ismerkedhetnek, az életkoruknak megfelel? módszerekkel. Színezés, énekek tanulása, bábozás, mozgásos játékok, feladatlapok, különböz? kézm?ves technikák.
A hittanáraink évek óta foglalkoznak az óvodás korosztállyal, szül?k tiszteletére, többiek szeretetére nevelik ?ket, er?sítik bennük a családba tartozás fontosságát.


 

Hitoktatás az iskolákban

 
 
Plébániánk munkatársai a következ? iskolákban végeznek hitoktatást:
 
Alsóvárosi Általános Iskola
 
Fekete István Általános Iskola.
 
 
A hitoktatás pontos rendjér?l szeptember közepén tudunk tájékoztatást adni. Addig is érdekl?dni az iskolákban vagy a plébánia irodáján lehet. A hittan órák a tanítási id? után csatlakozó órákban vannak, ezért a szül?nek nem kell elvinni az iskolából a gyermekét, ha hittan oktatásra szeretné járatni ?ket. 
Ezek az órák a gyermekek életkorának megfelel?en vannak kialakítva, tehát játékosan sokat mozgatva ?ket, feladatokat megoldva. Bibliai történeteken keresztül az éppen aktuális problémáikkal foglalkozunk. Erkölcsi értékeket közvetítünk számukra, mely a többiekkel való harmonikus együtt élést segíti. Közösséget szeretnénk nekik adni, ahol megélhetik az összetartozás és az elfogadás örömét.


 
szeged-pleb.ofm.hu © 2013, Minden jog fenntartva. | szeged.pleb@gmail.com | Honlap és webáruházfejlesztés: www.radirsoft.hu