Mindig van remény! Projektünk "A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével" című felhívás keretében a Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány, mint konzorciumvezető és a Szeged Alsóvárosi Ferences Plébánia, mint konzorciumi tag magvalósításában jön létre.

A Projekt címe: Mindig van remény! A projekt kezdete 2018. január 1. és 2020. december 31-én zárul. Az EFOP-1.3.717-2017-00181 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünk 44 901 568 Ft támogatást nyert el, a támogatás mértéke 100%-ban vissza nem térítendő támogatás. xxx

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AKADÁLYMENTES OLDAL
http://szeged-pleb.ofm.hu/

KERESZTELÉS, BÉRMÁLÁS

Kereszteléshez szükséges információk


Keresztelés

Az Úr Jézus ezt mondta: "Azért jöttem, hogy életük legyen és b?ségben legyen." (Jn 10,10) Majd feltámadása után ezt a parancsot adta apostolainak: „Menjetek, tegyétek tanítványaimmá mind a népeket. Kereszteljétek meg ?ket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok ?ket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek!” (Mt 28,19).

A címsorra kattintva olvasható a teljes leírás.

Bérmálás

Bérmálkozás
A bérmálás a feln?tt keresztény élet mellett való tudatos döntés, elkötelez?dés és erre Isten válasza: a Szentlélek teljességének befogadása.
Ez feltételezi, hogy a bérmálkozásra jelentkez? fokozatosan elsajátítja és tudatosan éli a keresztény életmódot, azaz 
- ismeri az evangéliumot, azaz Jézus Krisztus tanítását,
- megfelel? ismeri a keresztény hit tanítását,
- személyes kapcsolata van a Szentháromságos Istennel, azaz a teremt? Atyával, a megváltó Fiúval és az éltet? Szentlélekkel, rendszeresen, naponta imádkozik, ismeri a keresztény közösség közös imamódjait, 
- rendszeres szentségi életet él (rendszeres gyónás, heti mise és áldozás)
- életét a keresztény életforma és erkölcs szerint alakítja és az ezzel ellentétes erkölcsi viselkedésnek tudatosan ellentmond, igyekszik megélni és valóra váltani az evangélium tanítását,
- ismeri az egyházközség életét, tevékenységét, programjait és abba tevékenyen bekapcsolódik.
Mindez korábban természetes élettere volt a keresztény családoknak, ma azonban erre csak a család, a hitoktatók és az egyházközség összehangolt és tudatos segítségével juthatnak el fiataljaink.
A felkészülés ideje, a katekumenátus mindennek megismerését és elsajátítását célozza.

A bérmálás szentségének kiszolgáltatása
A bérmálás kiszolgáltatásakor a püspök fejünkre teszi kezét, szent olajjal megjelöli homlokunkat, és a Szentlélek adásáért imádkozik. A kézfeltétel is, az olajjal való megkenés is azt mutatja, hogy a hív? a Szentlélek erejében részesül, és így hivatást is kap. Mintegy Krisztus keze pihen meg fején: „Menj, szeress, ahogy én szeretlek. Légy tanúja annak, hogy szeretet az Isten.” A szent olaj is a Krisztus hivatásában való részesedés jele. A „kenet”, amely Jézust tette „felkentté” („Krisztussá”), nem földi olaj, hanem maga a Szentlélek: „Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek” - idézi Jézus Izajás próféta szavát (Lk 4,18). Így leszünk mi is a Szentlélek által Krisztus evangéliumának tanúi: hitünk, türelmünk, szeretetünk, csendes örömünk bizonyíték arra, hogy Krisztus megváltotta a világot.

Jelentkezés
Jelentkezni a plébánián, a hitoktatóknál és a ferences testvéreknél lehet.

A bérmaszül?
A bérmaszül? feladata, hogy a bérmálkozásra készül?t valósan és hatékonyan segítse a keresztény életben való elmélyülésben. Olyan személyt érdemes választani, aki a fiatal számára keresztény hite és életmódja alapján valóban példa lehet, aki iránt bizalommal tud lenni, aki elérhet? távolságban él, és az alábbi feltételeknek is megfelel: 
Az egyházi el?írások szerint bérmaszül?i tisztséget vállalhat, aki 16. évét betöltött katolikus keresztény, aki bérmálkozott, rendszeresen részt vesz szentmisén, ha párkapcsolatban él, akkor egyházi házasságot kötött, „a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet él" (CIC 893. és 874.§). (Ha a keresztszül? megfelel a fentieknek, célszer? lehet ?t megkérni.)
 
szeged-pleb.ofm.hu © 2013, Minden jog fenntartva. | szeged.pleb@gmail.com | Honlap és webáruházfejlesztés: www.radirsoft.hu