Mindig van remény! Projektünk "A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével" című felhívás keretében a Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány, mint konzorciumvezető és a Szeged Alsóvárosi Ferences Plébánia, mint konzorciumi tag magvalósításában jön létre.

A Projekt címe: Mindig van remény! A projekt kezdete 2018. január 1. és 2020. december 31-én zárul. Az EFOP-1.3.717-2017-00181 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünk 44 901 568 Ft támogatást nyert el, a támogatás mértéke 100%-ban vissza nem térítendő támogatás. xxx

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AKADÁLYMENTES OLDAL
http://szeged-pleb.ofm.hu/

HÁZASSÁGKÖTÉS

Jelentkezés házasságkötésre

Házasságkötés
 
Isten örök terve, hogy a férfi és a n? a házasságban eggyé legyen: „Nem jó, hogy az ember egyedül van, alkossunk hozzá ill? segít?t is." (Ter 2,18) „Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kett?."

Ezt a kapcsolatot Jézus szavaival nemcsak meger?síti, hanem szentségi rangra emeli: „Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét." (Mt 19), vagyis arra rendeli a házasságot, hogy Isten kegyelmét, szeretetét is közvetítse a házastársaknak egymáson keresztül.

A Biblia még ezt is írja: „Az Úristen az emberhez vezette az asszonyt." Ebben az odavezetésben hinni kell, - nemcsak két ember választja egymást, hanem Isten is ?ket önmaga és egymás számára. Isten a legjobbat adja Ádámnak, hisz Isten jó.

Mit ad a házasság szentsége a házasoknak?
- Segít a h?ségben, hogy a két ember kapcsolata, - akik az örökké él? Istenhez kapcsolják az életüket, - örök legyen.
- Segít, a házaspárok egymás iránti szeretetében, elfogadásában, gyengédségben, kibékülésben.
- Segít, hogy társai legyenek egymásnak - nem vetélytársak, hanem segít?társak.
- Segít a gyerekvállalásban, hogy megszülethessen a megfogant élet, a gyermek elfogadásában és nevelésében, hogy jól tudják felnevelni gyermekeiket, legyen lelki, szellemi, fizikai és anyagi erejük ehhez a feladathoz.

A házasság örök,
- mert Isten szeretete Örök.
- mert „Isten férfinak és n?nek teremtette az embert" - egy­más nélkül csak fél emberek, együtt válnak egésszé.
- mert „...a kett? egy testté válik." - Többet le nem csatolható egyik sem a másikról, minthogy a saját testemr?l sem csatolhatom le kezemet, mert a másiké szebb.
Fontos, hogy a házasság örök és felbonthatatlan, mert ez biztonságot jelent - Istenbe kapaszkodunk az Örök h?ségbe, - és mert csak ez ad biztonságot a család, a gyermekek számára. A szül?k mutatják Istent, rajtuk keresztül lesz a gyermek számára érthet? Isten.

Jelentkezés a házasságkötésre:
Az egyházi házasságkötésre plébániánkon lehet?leg a házasságkötés tervezett id?pontja el?tt 6 hónappal kell jelentkezni a plébános atyánál.

A jelentkezési lap kitöltéséhez az alábbi adatok és dokumentumok szükségesek:
Személyes adatok (név, születés hely, id?, vallás, keresztelés helye, ideje, szül?k neve, vallása, lakcím, telefon)
Tanúk adatai (név, születési név, vallás, lakcím)

Továbbá két katolikus fél esetén:
V?legény és a mennyasszony  három hónapnál nem régebbi kiállítású keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kikérni, ahol keresztelték ?ket,
Ha a jegyesek egyike sem lakik plébániánk területén, akkor a menyasszony lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni (a két keresztlevél már szükséges hozzá),

Ha az egyik fél katolikus, a másik nem (nem katolikus keresztény, más vallású, felekezeten kívüli)
A katolikus fél három hónapnál nem régebbi keresztlevele - ezt arról a plébániáról kell kérni, ahol keresztelték ?t,
Ha a katolikus fél nem lakik plébániánk területén, akkor a lakhely szerinti plébániájáról engedélyt, azaz elbocsátót kell kérni,
A másik félnek nyilatkozattal igazolnia kell szabad állapotát (hogy nem házas)
Ha a másik fél özvegy, akkor elhunyt házastársa halotti anyakönyvének másolatával,
Ha a másik fél elvált, akkor polgári házasságkötésének felbontásáról szóló okirat-másolata,
Ha a másik félnek érvénytelenített házassága volt, akkor az egyházi bíróság ítéletének másolata.

Jelentkeznia plébános atyánál lehet az irodán keresztül megbeszélt id?pontban.

Jegyesoktatás
Házasságot kötni majd' mindenki tud, képes rá. Házasságban élni azonban komoly elkötelez?dést jelent. Ezért az egyházi házasságkötésre közös jegyesoktatással készítjük fel jegyespárjainkat.

A jegyesoktatás nem tanít meg a jó házasságra, de segít abban, hogy a jegyesek a hitben elindulva, jó viszonyítási pontokat és példákat kapva, Isten segítségével és Vele élve jól tudják megtalálni házasságukban saját boldogságuk útját.

A jegyeskurzus minden évben februárban kezd?dik, id?pontját a templomban és a hirdet?táblán jelezzük. A 8-10 találkozó nem csak a szentség tartalmáról és a szertartás menetér?l szól, hanem gyakorló házasok, szakemberek osztják meg tapasztalataikat. A találkozókon lehet?ség van kérdezésre, beszélgetésre, közös gondolkodásra is. (Egyéni felkészítés esetén a jegyespár esket? papjával kell egyeztessen a jegyesoktatásról.)


A házasok tízparancsolata

 

1. Légy nyitott és fejl?d?képes! - A házasság nem révbe érkezés, nem végcél - tudnod kell növekedni és elmélyülni a szeretetben házastársaddal.

2. Fogadd el házastársad másságát! - Ne ámítsd magad, hogy majd TE megváltoztatod házastársad egyik vagy másik tulajdonságát - na akard ?t saját hasonlatosságodra formálni. Ez még egy embernek sem sikerült!

3. A MÁSIKAT akard boldoggá tenni, ne saját boldogságodat hajszold! - "Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja felebarátaiért." "Szeretlek, mert vagy, mert ilyen vagy. Elfogadlak és vállallak minden pozitív és negatív tulajdonságoddal együtt egy egész életre." Ajándékozd neki teljesen az igazi gazdagság minden forrását: a teljes figyelmedet (? a legfontosabb ember az életedben!), az id?det.

4. Magaddal szemben szigorúság, társaddal szemben engedékenység! - Ne várj mindig mindent ?t?le! (Se a házimunkában, se a lelkiekben!)

5. Házastársadat a sorban SENKI és SEMMI meg nem el?zheti!! - Mindig mindenben ? legyen az els? - nem a gyerekek, nem a szül?k, nem a munka, nem a karrier, stb. Amikor valaki házasságot köt, el kell vágni - és tudni kell elvágni - a szül?khöz köt?d? szálakat!

6. Legyen rugalmasan kialakítva a felel?sség-­meg­osz­tás! - Ki-ki képességei, természete szerint végezze a családban el?kerül? tennivalókat, és eszerint tartozzon érte felel?sséggel.

7. Legyen nyitott a család mások felé is! - A legtöbb házaspár összeborul, mint a káposztalevél. Ez nem egészséges, elszigetel?déshez, belterjes probléma-felhalmozódáshoz vezethet. Legyetek keresztény család, és vigyétek el más családokhoz is az Örömhírt!

8. Tiszted az életet. Fogadd örömmel a gyermekáldást! - Mondj IGEN-t az életre! Isten is IGEN-t mondott Rád! Ahol a (leend?) szül?k igaz szeretettel szeretik egymást és Istent, és letették életüket-jöv?jüket Isten kezébe, ott minden más - anyagi, munkaügyi, szabadid?s, hobby stb. - szempont el­tör­pül. "Ami szük­sé­ges, azt megadja az Úr." A testi szeretet Isten ajándéka a számo­tokra. Gon­dol­tál már arra, hogy megköszönd Neki?

9. Ne feledd dicsérni társadat! - Ez a szeretet, az együttlét örömének egyik kifejezése. Ne érjen véget az udvarlás az esküv?vel! Végy id?nként feleségednek egy-egy szál virágot "csak úgy"! Készíts néha férjednek gyertyafényes vacsorát - csak az ? kedvéért! Nem elég egyszer, az esküv?n elmondani: "Szeretlek!" - hanem minden nap ezer jelét kell ennek adni - és néha nem árt újra és újra elmondani. Ne mondd, hogy "Úgyis tudja!", mert nem TUDNI akarja, hanem nap mint nap TAPASZTALNI!!

10. Legyen ünnep és lazítás is betervezve - kettesben! - "Az Úr napját szenteld meg!" A vasárnap nem arra való, hogy a férj túlórákat, fusimunkát végezzen, vagy a feleség egész nap süssön-f?zzön, és a héten elmaradt házimunkát csinálja! Mib?l akarsz adni, ha nem töltekezel? Pár óra a mézesheteket idéz? békességben, egy kellemes séta a természetben - felüdít egész hétre.
szeged-pleb.ofm.hu © 2013, Minden jog fenntartva. | szeged.pleb@gmail.com | Honlap és webáruházfejlesztés: www.radirsoft.hu